תקנון האתר

תנאי האתר
תקנון אתר
www.babylis.co.il

כללי

אתר האינטרנט www.babylis.co.il הינו אתר האינטרנט הרשמי של חברת ארידן אחזקות בע"מ, ח.פ. 513607275 מפעילת מלונית היולדות "בייבי ליס" ("המלון). "
הזמנת לינה אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למלון בטלפון שמספרו 03-7770000 , באמצעות דוא"ל reception@babylis.co.il או באמצעות אתר זה.

כל המזמין לינה במלון, דרך אתר זה, מצהיר כי קרא את תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או כנגד המלון ו/או כנגד מי מטעמם לרבות בעניינים הקשורים לביצוע ההזמנה ומסירת הפרטים הנדרשים לכך ולרבות בעניינים הקשורים למימוש ההזמנה.

כל המזמין לינה במלון בייבי ליס דרך אתר זה, יידרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי.

הזנת פרטים אישיים כוזבים תגרום לנקיטת צעדים משפטיים כנגד מגישי הפרטים, לרבות הגשת תביעות בגין הנזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או למלון ו/או למי מטעמם.

פרטי כרטיס האשראי המוזנים דרך האתר הם לצורך חיוב מקדמה בסך 1,000 ₪ ויעשו רק לאחר שיחה עם נציג מחלקת ההזמנות של המלון. המקדמה תושב במקרה של ביטול ההזמנה הנובעת מאי אפשרות מעבר למלון עקב סיבה רפואית של היולדת** ו/או על פי חוק

בעת סיום הליך הזמנת הפרטים למערכת, יקבל המזמין הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את ביצוע הזנת הפרטים למערכת (ולא אישור הזמנה)
אישור הזמנה יועבר במייל ע"י מחלקת ההזמנות של המלון לאחר שיחה עם הלקוח.
על המזמין להדפיס תוכן מייל זה, להביאו עימו למלון ולהציגה בקבלה.
תנאים והגבלות

1. המחירים המפורטים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ ומיועדים לאזרחים ישראלים בלבד.
2. ביצוע תהליך רישום (בקשה להזמנה) זה אינו מהווה אישור להזמנה במלון בייבי ליס. אישור הזמנה יישלח במייל נפרד לאחר מילוי בקשה להזמנה, חיוב מקדמה ושיחה עם נציג המלון.
3. תשלום מקדמה על סך 1,000 ₪ ורישום למלון יבטיחו חדר במלון במהלך תקופת האשפוז (תקופת האשפוז: 5-48 שעות בלידה רגילה, ו 20-72 שעות בלידה קיסרית.
4. המלון שומר לעצמו הזכות להפסיק לקבל הזמנות בהתאם לתפוסת חדרי המלון וללא הודעה מראש.
5. לתשומת ליבך, לא ניתן להבטיח את סוג החדר שבהזמנה מכיוון שמועד הגעתכם למלון הינו משוער.
6. כרטיס האשראי יחויב בהתאם לתנאי ההזמנה ולאחר שיחה עם נציג מחלקת הזמנות.
7. עליך להודיע למלון על הגעתך לחדר לידה ופעם נוספת לאחר הלידה על מנת לעדכן סוג ושעת לידה.
    המעבר למלון כרוך בקבלת אישורים רפואיים עד השעה 11:00 של יום המעבר.
8. שהות המזמין במלון תחל ביום ההגעה למלון בשעה 14:00 ועד השעה 12:00 ביום העזיבה. הגעה ו/או עזיבה שלא בהתאם לשעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף.
9. תינוק – מי שגילו עד ארבע. ילד – מי שגילו בין ארבע לשנים עשר.
10.הזמנת אירוח במלון תתאפשר אך ורק למבוגרים מעל גיל 18 בלבד. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, תתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.
11.התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המלון
12.ט.ל.ח.

תנאי ודמי הביטול

1. היה וביטול ההזמנה יתבצע תוך 14 יום מיום עשית העסקה, אך לא פחות מ7 ימים לפני מועד הלידה המשוער - תבוטל ההזמנה ותחויב בדמי ביטול של 5% או 100 ₪ מגובה העסקה, לפי הנמוך מביניהם.
2. ביטול מסיבה רפואית של היולדת/יילוד** או לידה בבית חולים אחר- יוחזר כל סכום המקדמה
3. ביטול ההזמנה מכל סיבה אחרת יגרור חיוב מלא של המקדמה אשר שולמה.
4. בקשת ביטול להזמנה תיעשנה אך ורק בכתב לכתובת מייל reception@babylis.co.il
5. ט.ל.ח