תקנון האתר

תקנון האתר

כללי

אתר האינטרנטwww.babylis.co.il הינו אתר האינטרנט הרשמי של חברת ארידן אחזקות בע"מ, ח.פ. 513607275 מפעילת מלונית היולדות "בייבי ליס" ("המלון")
הזמנת לינה אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למלון בטלפון שמספרו 03-7770000 , באמצעות דוא"לreception@babylis.co.il או באמצעות אתר זה. האתר האינטרנט עומד בתקני אבטחהPCIDSS.

חלקים מהאתר ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אךכל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד.

הזמנת לינה אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למלון בטלפון שמספרו 03-7770000 או באמצעות שימוש באתר זה. כל המזמין לינה דרך אתר זה מצהיר, כי קרא את תקנון זה, כי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או כנגד המלון ו/ או כנגד מי מטעמם, לרבות בעניינים הקשורים לביצוע ההזמנה ומסירת הפרטים הנדרשים לכך ולרבות בעניינים הקשורים למימוש ההזמנה.

כל המזמין לינה דרך אתר זה, יידרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי ובכפוף לאמור לעיל החברה מתחייבת לכבד את הזמנתו. הזנת פרטים אישיים כוזבים תגרום לנקיטת צעדים משפטיים כנגד מגישי הפרטים, לרבות הגשת תביעות בגין הנזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או למלון ו/או למי מטעמם. פרטי כרטיס האשראי המוזנים דרך האתר הם לצורך הבטחת ההזמנה בלבד. חיוב כרטיס האשראי בפועל יבוצע אך ורק עם ההגעה למלון, או בהתאם למדיניות הביטולים. יחד עם זאת המלון שומר לעצמו הזכות לבדוק את תקינות כרטיס האשראי ואף לקבל מחברת האשראי אישור מוקדם לערך הכספי של הלילה הראשון של השהייה במלון. בעת סיום הליך ההזמנה, יקבל המזמין הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את ביצוע ההזמנה. על המזמין להדפיס תוכן הודעה זו, להביאה עימו למלון ולהציגה בקבלה.

תנאים והגבלות

א. המחירים המפורטים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.
ב. שהות המזמין במלון תחל ביום ההגעה למלון בשעה 14:00 ועד השעה 12:00 ביום העזיבה. הגעה ו/או עזיבה שלא בהתאם לשעות הנזכרות לעיל, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף.
ג. הזמנת אירוח במלון באמצעות האתר תתאפשר אך ורק למבוגרים מעל גיל 18 בלבד. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, תתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.
ד. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה ואת
המלון.
ה. החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם כן היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע המשתמש באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מהמשתמש או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
ו. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של החברה. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות, והכל כמפורט במדיניות הפרטיות שבאתר. פרטי הרכישה של המשתמש יוצאו ממאגר המידע של החברה במידה והודיע המשתמש לחברה באופן מפורש ובכתב כי הוא אינו מעוניין להכלל במאגר המידע של החברה.
ז. המידע מוצג באתר כפי שהוא("as is"). החברה אינה אחראית להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו יישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע. החברה עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו.
ח. ט.ל.ח.

תנאי ביצוע הזמנה:
1.ביצוע תהליך רישום (בקשה להזמנה) זה אינו מהווה אישור להזמנה במלון בייבי ליס. אישור הזמנה יישלח במייל נפרד לאחר מילוי בקשה להזמנה, חיוב בגין לילה ראשון ושיחה עם נציג המלון.
2.  ביצוע הזמנה יבטיח לך חדר במלון במהלך תקופת האשפוז (תקופת האשפוז: 5-48 שעות בלידה רגילה, ו 20-72 שעות בלידה קיסרית).
3.כרטיס האשראי שיוזן במערכת או יימסר טלפונית לשם ביצוע הזמנה יחויב בסך 1,000 שח. הכרטיס יחויב ללא קשר לתאריך הלידה המשוער ויזוכה במידה ולא תתאפשר העברתך למלון מפאת אי קבלת אישור רפואי **עבורך ו/או עבור היילוד.
יתרת התשלום תבוצע ביום עזיבתך את המלון.
4.התשלום במזומן או באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
5.המחיר ללילה ליולדת כולל: ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב.
6.תוספת לבן זוג ללילה על בסיס לינה וארוחת בוקר: 150 ₪.
תוספת לבן זוג ללילה על בסיס פנסיון מלא (ארוחת בוקר, צהריים וערב) 250 ₪
7.ילד עד גיל 12 ללא תוספת תשלום, בהזמנת מיני סוויטה או סוויטה. (ההטבה מוגבלת לילד אחד בלבד).חיוב ילד נוסף בגיל 4-12 : 150 ₪ ללילה.
8.המלון שומר לעצמו הזכות להפסיק לקבל הזמנות בהתאם לתפוסת חדרי המלון וללא הודעה מראש.לתשומת ליבך, לא ניתן להבטיח את סוג החדר שבהזמנה מכיוון שמועד הגעתכם למלון הינו משוער.קבלת חדרים החל מהשעה 14:00, פינוי חדרים עד השעה 12:00 בכל ימי השבוע לרבות שבתות וחגים
9.עליך להודיע למלון על הגעתך לחדר לידה ופעם נוספת לאחר הלידה על מנת לעדכן סוג ושעת לידה.
10.מעבר למלון כרוך בקבלת אישורים רפואיים עד השעה 11:00 של יום המעבר.
שהות המזמין במלון תחל ביום ההגעה למלון בשעה 14:00 ועד השעה 12:00 ביום העזיבה. הגעה ו/או עזיבה שלא בהתאם לשעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף.

תנאי ביטול הזמנה: 

  1. היה וביטול ההזמנה יתבצע תוך 14 יום מיום ביצוע העסקה, אך לא פחות מ7 ימים לפני מועד תאריך הלידה המשוער - תבוטל ההזמנה ותחויב בדמי ביטול של 5% או 100 ₪ מגובה העסקה, לפי הנמוך מבניהם.
  2. בקשת ביטול להזמנה תעשה אך ורק בכתב לכתובת מייל reception@babylis.co.il
    או באמצעות פקס 03-7770022
  3. במידה והלידה התרחשה בבית חולים אחר תוכלי לעבור למלון ישירות מבית חולים אחר או לבטל את ההזמנה ולקבל את המקדמה פרט לדמי ביטול של 5% או 100 ₪ מגובה העסקה, לפי הנמוך מבניהם.
  4. במידה ולא תתאפשר העברתך למלון מפאת אי קבלת אישור רפואי** עבורך ו/או עבור היילוד, המקדמה תוחזר לך פרט לדמי ביטול של 5% או 100 ₪ מגובה העסקה, לפי הנמוך מבניהם.
  5.  ביטול מכל סיבה אחרת שלא פורטה לעיל תגרור חיוב בגין גובה המחיר ללילה בהתאם לחבילה שהוזמנה.
 

* תקופת האשפוז: החל מ 5-48 שעות בלידה רגילה או מכשירנית, ו 20-72 שעות בלידה קיסרית

** סיבה רפואית של היולדת/יילוד הינה הצגת מסמך רפואי/מזכר חתום ע"י רופא נשים/יילודים בבי"ח ליס אשר מציין מפורשות כי היולדת אינה כשירה למעבר למלון היולדות בייבי ליס

סמכות שיפוט

כל סכסוך ו/או מחלוקת הקשורים לשימוש באתר ו/או לשהייה במלון יתבררו אך ורק על פי דיני מדינת ישראל ובבתי המשפט המוסמכים של מחוז תל-אביב, ולא בפני אף ערכאה אחרת