תקנון האתר

תנאי האתר
תקנון אתר
www.babylis.co.il

כללי

אתר האינטרנט www.babylis.co.il הינו אתר האינטרנט הרשמי של חברת ארידן אחזקות בע"מ, ח.פ. 513607275 מפעילת מלונית היולדות "בייבי ליס" ("המלון")
הזמנת לינה אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למלון בטלפון שמספרו 03-7770000 , באמצעות דוא"ל reception@babylis.co.il או באמצעות אתר זה.

כל המזמין לינה במלון, דרך אתר זה, מצהיר כי קרא את תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או כנגד המלון ו/או כנגד מי מטעמם לרבות בעניינים הקשורים לביצוע ההזמנה ומסירת הפרטים הנדרשים לכך ולרבות בעניינים הקשורים למימוש ההזמנה.

כל המזמין לינה במלון בייבי ליס דרך אתר זה, יידרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי.

הזנת פרטים אישיים כוזבים תגרום לנקיטת צעדים משפטיים כנגד מגישי הפרטים, לרבות הגשת תביעות בגין הנזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או למלון ו/או למי מטעמם.

פרטי כרטיס האשראי המוזנים דרך האתר לשם ביצוע הזמנה, יחויב בגין לילה ראשון בהתאם למחירון החדר המועדף והרכב החדר רק לאחר שיחה עם נציג מחלקת ההזמנות של המלון. הכרטיס אשראי יחויב ללא קשר לתאריך הלידה המשוער ויזוכה במלואו במידה ולא תתאפשר העברת היולדת למלון מפאת אי קבלת אישור רפואי ** עובר היולדת ו/או עבור היילוד.

בעת סיום הליך הזמנת הפרטים למערכת, יקבל המזמין הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את ביצוע הזנת הפרטים למערכת (ולא אישור הזמנה)
אישור הזמנה יועבר במייל ע"י מחלקת ההזמנות של המלון לאחר שיחה עם הלקוח.
על המזמין להדפיס תוכן מייל זה, להביאו עמו למלון ולהציגה בקבלה.

תנאים והגבלות

1. המחירים המפורטים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ ומיועדים לאזרחים ישראלים בלבד.
2. ביצוע תהליך רישום (בקשה להזמנה) זה אינו מהווה אישור להזמנה במלון בייבי ליס. אישור הזמנה יישלח במייל נפרד לאחר מילוי בקשה להזמנה, חיוב בגין לילה ראשון ושיחה עם נציג המלון.
3. ביצוע הזמנה יבטיח לך חדר במלון במהלך תקופת האשפוז (תקופת האשפוז: 5-48 שעות בלידה רגילה, ו 20-72 שעות בלידה קיסרית.
4. כרטיס האשראי שיוזן במערכת או יימסר טלפונית לשם ביצוע הזמנה יחויב בגין לילה ראשון בהתאם למחירון החדר המועדף והרכב החדר. הכרטיס יחויב ללא קשר לתאריך הלידה המשוער ויזוכה במלואו במידה ולא תתאפשר העברתך למלון מפאת אי קבלת אישור רפואי **עבורך ו/או עבור היילוד. יתרת התשלום תבוצע ביום עזיבתך את המלון.
5. ההזמנה למלון הינה עבור מינימום 2 לילות.
6. התשלום במזומן או באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
7. המחיר ללילה ליולדת כולל: ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב .
8. תוספת לבן זוג ללילה על בסיס לינה וארוחת בוקר: 150 ₪.
תוספת לבן זוג ללילה על בסיס פנסיון מלא (ארוחת בוקר, צהריים וערב) 250 ₪
9. תינוק – מי שגילו עד ארבע. ילד – מי שגילו בין ארבע לשנים עשר.
חיוב ילד בגיל 4-12 : 150 ₪ ללילה.
10. המלון שומר לעצמו הזכות להפסיק לקבל הזמנות בהתאם לתפוסת חדרי המלון וללא הודעה מראש.
לתשומת ליבך, לא ניתן להבטיח את סוג החדר שבהזמנה מכיוון שמועד הגעתכם למלון הינו משוער.
11. עליך להודיע למלון על הגעתך לחדר לידה ופעם נוספת לאחר הלידה על מנת לעדכן סוג ושעת לידה.
12. מעבר למלון כרוך בקבלת אישורים רפואיים עד השעה 11:00 של יום המעבר.
שהות המזמין במלון תחל ביום ההגעה למלון בשעה 14:00 ועד השעה 12:00 ביום העזיבה. הגעה ו/או עזיבה שלא בהתאם לשעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף.

13. הזמנת אירוח במלון תתאפשר אך ורק למבוגרים מעל גיל 18 בלבד. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, תתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.
התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המלון
ט.ל.ח.

תנאי ביטול:

היה וביטול ההזמנה יתבצע תוך 14 יום מיום ביצוע העסקה, אך לא פחות מ7 ימים לפני מועד תאריך הלידה המשוער - תבוטל ההזמנה ותחויב בדמי ביטול של 5% או 100 ₪ מגובה העסקה, לפי הנמוך מביניהם.
בקשת ביטול להזמנה תעשה אך ורק בכתב לכתובת מייל reception@babylis.co.il או באמצעות פקס 03-7770022

* תקופת האשפוז: החל מ 5-48 שעות בלידה רגילה או מכשירנית, ו 20-72 שעות בלידה קיסרית

** סיבה רפואית של היולדת/יילוד הינה הצגת מסמך רפואי/מזכר חתום ע"י רופא נשים/יילודים בבי"ח ליס אשר מציין מפורשות כי היולדת אינה כשירה למעבר למלון היולדות בייבי ליס